logo

Bİr Gençlİk

Büyük hedefler, büyük idealler yani ülküler beynin vücudu sürekli kontrol etmesini ve onu hareketli tutmasını sağlar. Ülküler, kalbin altındaki iman küresini büyük bir güce çevirerek, bitmeyen tükenmeyen bir enerji ile hayatın sonuna kadar koşturur. Hedeflere varıldığında ise yeni hedefler görülür. Ve ülkü sahibi idealistler AYAKTA ÖLÜR. Büyük hedeflerin bir özelliği de daima toplumsal birliktelikleri doğurmasıdır. Sermaye sahiplerinden de silahlı elemanları olan güçlerden de diğer bütün sosyal kesim ve birliklerden de daha güçlüdür. Gençlik inandığı yolun, seçtiği mukaddes davanın kendisine neler vereceğine bakmaz, kendisinin bu davaya neler verebileceğine bakar. Onun içindir ki sermayesi olmasa da, daha mevki ve makamı bulunmasa da gençlik en büyük güçtür. Kürşat ruhlu bir gençlik sancağı göklerde sonsuza dek dalgalandıracaktır.